Tiếng Việt

Xin cảm ơn Goodwill. Chương trình của các bạn đã tạo ấn tượng rất tốt đối với đội ngũ quản lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bạn để hiện thực hóa các hoạt động này trong công việc hàng ngày.

Tiến sỹ, Dược sỹ Nguyễn Khoa Diệu Hằng -

Giám đốc điều hành, Công ty Dược phẩm Đông Đô