Tiếng Việt

Đây là một kỳ nghỉ rất bổ ích. Các hoạt động được thiết kế nhẹ nhàng, ý nghĩa và gắn kết chặt chẽ với ngành hàng không. Các bạn đã kết hợp tuyệt vời giữa việc học tập Chiến lược Đại dương xanh với việc phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên trong tổ chức

 

Ông Ngô Minh Đức -

Giám đốc American Airlines tại Việt Nam