Tiếng Việt

Giới thiệu chung

Goodwill chuyên tổ chức các chương trình đào tạo & khảo sát kinh doanh trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học; hướng tới sự phát triển toàn diện của nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của tổ chức. Ngoài việc tìm hiểu rõ mục tiêu, quy mô của từng chương trình, chúng tôi luôn nỗ lực đảm bảo tốc độ và tính chi tiết trong việc triển khai. Với mạng lưới tại nhiều quốc gia và khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp với từng doanh nghiệp, chúng tôi cam kết đem lại giá trị vượt trội cho khách hàng.