Tiếng Việt

Dịch vụ cung cấp

Goodwill cung cấp các dịch vụ Khảo sát kinh doanh, nghiên cứu thị trường, chương trình đào tạo cán bộ nhân viên kết hợp với đi thực tế chương trình cho các doanh nghiệp và phối hợp với các trường học tổ chức các chương trình trại hè, study tours cho học sinh, sinh viên.

Những chuyến đi thực tế sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân mở rộng các mối quan hệ, có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm những kỹ thuật tiên tiến và xu hướng nổi bật trên thế giới.

Ngoài ra, Công ty Goodwill còn sở hữu thương hiệu Học viện quản lý Goodwill (Goodwill Institute of Management – www.goodwill.edu.vn) tập trung phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng bán hàng và kỹ năng làm việc nhóm đáp ứng yêu cầu đặc thù, phù hợp với quá trình phát triển của từng tổ chức.

Bên cạnh việc thiết kế các chương trình phù hợp tới từng khách hàng, Học viện quản lý Goodwill thường xuyên cung cấp các chương trình đào tạo public nhằm chia sẻ rộng rãi và cập nhật với cộng đồng doanh nghiệp những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 04 39 43 55 88 hoặc info@goodwillasia.com để biết thêm chi tiết và thảo luận các nhu cầu của doanh nghiệp.