Tiếng Việt

Các hoạt động của Goodwill đã giúp chúng tôi có được một bầu không khí thuận lợi cho cuộc họp chiến lược kinh doanh của công ty. Các thành viên đều gần gũi hơn, chia sẻ cởi mở hơn.

Bà Vũ Thị Thu Hằng -

Trưởng phòng Nhân sự Tập đoàn HiPT