Tiếng Việt

Cảm ơn goodwill. Chương trình của các bạn đã thực sự làm cho đội ngũ bán hàng của chúng tôi thay đổi hoàn toàn thái độ, quan điểm và phương pháp bán hàng. Tất cả các nội dung của khóa học đều rất bổ ích và thực tế, gắn với các vấn đề hiện tại của EVN. Các bài tập thực hành và các tình huống mà giảng viên các bạn đưa ra thực sự rất hữu ích. Tôi thực sự ấn tượng với phương pháp và phong cách giảng dậy của goodwill “Học tập lấy học viên làm trung tâm, gắn lý thuyết với thực hành thực tế và các bài tập tình huống”. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác đào tạo với các bạn trong việc nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ cho toàn thể nhân viên của EVN.

Bà Hiền Thu -

Phụ trách Trung tâm đào tạo, Tập đoàn điện lực EVN